اطلاعییه

آیت الله وحید خراسانی از ملت ایران اسلامی و همه شیعیان دعوت کردند تا در روز 21 رمضان، در سوگ شهادت امیر مومنان علی (علیه السلام)، یکپارچه سیاه پوش شوند.

 

مردم عذر می آورند که روزه‌اند. با روزه هیئات چه جور بیرون بیاید؟ قدر نعمت را بدانید.‌ اگر با آن زبان روزه بیرون بیایی و برای فرق شکافته او بر سر و سینه بزنی، وقت مردن خاتم انبیا (صلی الله علیه وآله) سرت را به زانو خواهد گرفت. این نعمت ها از دست رفته است.

حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) فرمود: یا علی! کسی که تو را کشته، مرا کشته. بعد فرمود: یا علی! تو روح منی! تو مثل جان منی! تو از طینت منی! یعنی چه این حرف‌ها؟

یعنی عزاداری روز 21 ماه رمضان، عزاداری برای شخص خاتم (صلی الله علیه وآله) است. دسته هایی که بیرون می آیند، برای شهادت خاتم انبیا (صلی الله علیه وآله) بیرون آمده‌اند.

معنای این کلمه این است: مجالسی که منعقد می شود، برای شخص پیغمبر خاتم (صلی الله علیه وآله) است. اگر بشریت بفهمد، نه تنها شیعه، برای امیرمؤمنان علی (علیه السلام) روز بیست و یکم بر سر و سینه می زند. اگر آدمیت بفهمد، هر جا انسان است، هر جا بشر است، روز بیست و یکم برای امیرمؤمنان علی (علیه السلام) سیاه پوش است.

/ 0 نظر / 69 بازدید