بیانات مقام معظم رهبر در اجلاس سران غیر متهعدها

من میخواهم حقیقت دیگرى را مطرح کنم؛اسلام به ما آموخته است که انسانها با وجود ناهمگونی هاى نژادى و زبانى و فرهنگى، فطرت همسانى دارند که آنها را به پاکى و عدالت و نیکوکارى و همدردى و همکارى فرا می خواند و همین سرشت همگانى است که اگر از انگیزه‌هاى گمراه‌کننده به سلامت عبور کند، انسانها را به توحید و معرفت ذات متعالى خداوند رهنمون می گردد.

این حقیقت تابناک داراى چنان ظرفیتى است که قادر است پایه و پشتوانه‌ى تشکیل جوامع آزاد و سرافراز و برخوردار از پیشرفت و عدالت - توأماً - گردد و شعاع معنویت را بر همه‌ى فعالیتهاى مادّى و دنیائى انسان ها نفوذ دهد و بهشتى دنیائى - پیش از بهشت اخروىِ موعود ادیان الهى - براى آنان فراهم آورد. و نیز همین حقیقت مشترک و همگانى است که می تواند شالوده‌ریز همکاری هاى برادرانه‌ى ملت هائى باشد که از نظر شکل ظاهرى و سابقه‌ى تاریخى و منطقه‌ى جغرافیائى، شباهتى به یکدیگر ندارند.

همکاری هاى بین‌المللى هرگاه بر چنین شالوده‌اى استوار باشد، دولتها ارتباطات میان خود را نه بر اساس ترس و تهدید یا افزون‌طلبى و منافع یک جانبه یا واسطه‌گرىِ افراد خائن و خودفروش، بلکه بر پایه‌ى منافع سالم و مشترک، و برتر از آن، منافع انسانیت بنا می کنند و وجدان بیدار خود و خاطر ملت هاى خود را از دغدغه‌ها آسوده می سازند.

این نظم آرمانى در نقطه‌ى مقابل نظام سلطه قرار دارد، که در قرن هاى اخیر قدرت هاى سلطه‌گر غربى، و امروز دولت زورگو و متجاوز آمریکا، مدعى و مبلّغ و پیشقراول آن بوده‌ و هستند.

امروز آرمان هاى اصلى جنبش عدم تعهد با گذشت شش دهه همچنان زنده و پابرجاست، آرمان هائى مانند استعمارزدائى، استقلال سیاسى و اقتصادى و فرهنگى، عدم تعهد به قطب هاى قدرت و ارتقاء همبستگى و همکارى میان کشورهاى عضو. واقعیتهاى امروز جهان با آن آرمان ها داراى فاصله است، ولى اراده‌ى جمعى و تلاش همه‌جانبه براى عبور از واقعیت ها و دست یافتن به آرمان ها، هرچند پُر چالش، لیک امیدآفرین و ثمربخش است.

ما در گذشته‌ى نزدیک، شاهد شکست سیاست هاى دوران جنگ سرد و نیز یک جانبه‌گرائىِ پس از آن بوده‌ایم. جهان با عبرت‌آموزى از این تجربه‌ى تاریخى، در حال گذار به نظام بین‌المللى جدیدى است و جنبش عدم تعهد می تواند و باید نقش نوینى ایفاء نماید. این نظام باید بر پایه‌ى مشارکت همگانى و برابرى حقوق ملتها استوار باشد؛ و همبستگى ما کشورهاى عضو این جنبش براى شکل‌گیرى این نظم نوین، از ضرورتهاى بارز عصر کنونى است.

خوشبختانه چشم‌انداز تحولات جهانى، نویدبخش یک نظام چند وجهى است که در آن، قطب هاى سنتى قدرت جاى خود را به مجموعه‌اى از کشورها و فرهنگ ها و تمدن هاى متنوع و با خاستگاه هاى گوناگون اقتصادى و اجتماعى و سیاسى می دهند. اتفاقات شگرفى که در سه دهه‌ى اخیر شاهد آن بوده‌ایم، آشکارا نشان می دهد که برآمدن قدرت هاى جدید با بروز ضعف در قدرت هاى قدیمى همراه بوده است. این جابه‌جائى تدریجى قدرت، به کشورهاى عدم تعهد فرصت می دهد تا نقش مؤثر و شایسته‌اى را در عرصه‌ى جهانى بر عهده بگیرند و زمینه‌ى یک مدیریت عادلانه و واقعاً مشارکتى را در پهنه‌ى گیتى فراهم آورند. ما کشورهاى عضو این جنبش توانسته‌ایم در یک دوران طولانى، با وجود تنوع دیدگاه ها و گرایش ها، همبستگى و پیوند خود را در چهارچوب آرمان هاى مشترک حفظ کنیم، و این دستاورد ساده و کوچکى نیست. این پیوند می تواند دستمایه‌ى گذار به نظمى عادلانه و انسانى قرار گیرد.

ایشان با تبیین تناقض ها در مفهوم حقوق بشر، دموکراسی، مبارزه با تروریسم و حقوق شهروندی از سوی کشورهای قترتمند بین المللی فرمودند:

شرائط کنونى جهان فرصتى شاید تکرارنشدنى براى جنبش عدم تعهد است. سخن ما آن است که اتاق فرمان جهان نباید با دیکتاتورى چند کشور غربى اداره شود. باید بتوان یک مشارکت دموکراتیک جهانى را در عرصه‌ى مدیریت بین‌المللى شکل داد و تضمین کرد. این است نیاز همه‌ى کشورهائى که مستقیم یا غیرمستقیم از دست‌اندازى چند کشور زورگو و سلطه‌طلب زیان دیده‌اند و مى‌بینند.

شوراى امنیت سازمان ملل داراى ساختار و سازوکارى غیرمنطقى، ناعادلانه و کاملاً غیر دموکراتیک است، این یک دیکتاتورىِ آشکار و یک وضعیت کهنه و منسوخ و تاریخ مصرف گذشته است. با سوء استفاده از همین سازوکار غلط است که آمریکا و همدستانش توانسته‌اند زورگوئی هاى خود را در لباس مفاهیم شریف بر دنیا تحمیل کنند. آنها می گویند "حقوق بشر"، و منافع غرب را اراده می کنند، می گویند "دموکراسى" و دخالت نظامى در کشورها را به جاى آن مى‌نشانند، می گویند "مبارزه با تروریسم" و مردم بى‌دفاع روستاها و شهرها را آماج بمب ها و سلاح هاى خود می سازند. در نگاه آنها، بشریت به شهروندان درجه‌ى یک و دو و سه تقسیم می شوند.

جان انسان در آسیا و آفریقا و آمریکاى لاتین ارزان، و در آمریکا و غرب اروپا گران قیمت‌گذارى می شود. امنیت آمریکا و اروپا مهم، و امنیت بقیه‌ى بشریت بى‌اهمیت دانسته می شود. شکنجه و ترور اگر به دست آمریکائى و صهیونیست و دست‌نشاندگان آنها صورت گیرد، مُجاز و کاملاً قابل چشم‌پوشى است. زندان هاى مخفى آن ها که در نقاط متعددى در قاره‌هاى گوناگون شاهد زشت‌ترین و نفرت‌انگیزترین رفتارها با زندانیان بى‌دفاع و بى‌وکیل و بى‌محاکمه است، وجدان آنان را نمى‌آزارد. بد و خوب، کاملاً گزینشى و یک طرفه تعریف می شود. منافع خود را به نام "قوانین بین‌المللى"، و سخنان تحکم‌آمیز و غیرقانونى خود را به نام "جامعه‌ى جهانى" بر ملتها تحمیل می کنند و با شبکه‌ى رسانه‌اىِ انحصارىِ سازمان‌یافته، دروغ هاى خود را راست، و باطل خود را حق، و ظلم خود را عدالت‌طلبى وانمود می کنند و در مقابل، هر سخن حقى را که افشاگر فریب آنها است، دروغ، و هر مطالبه‌ى برحقّى را یاغی گرى می نامند.

دوستان! این وضعیت معیوب و پر زیان، غیرقابل ادامه است. همه از این هندسه‌ى غلط بین‌المللى خسته شده‌اند. جنبش 99 درصدى مردم در آمریکا بر ضدّ کانون هاى ثروت و قدرت در آن کشور، و اعتراض عمومى در کشورهاى اروپاى غربى به سیاست هاى اقتصادى دولت هاشان نیز نشان لبریز شدن پیمانه‌ى صبر و تحمل ملت ها از این وضعیت است. باید این وضعیت نامعقول را علاج کرد.

پیوند مستحکم و منطقى و همه‌جانبه‌ى کشورهاى عضو جنبش عدم تعهد می تواند در یافتن و پیمودن راه علاج، تأثیرات عمیقى بر جاى بگذارد.

حضرت آیت الله خامنه ای در انتهای سخنانشان با ارائه راه کار به سران کشور های غبر متعهد، فرمودند:

اکنون به سخن آغازین باز می گردم. شرائط گیتى حساس و جهان در حال گذار از یک پیچ تاریخىِ بسیار مهم است. انتظار میرود که نظمى نوین در حال تولد یافتن باشد.

از اخم قدرت هاى زورگو نترسیم و به لبخند آنان دل خوش نکنیم، اراده‌ى الهى و قوانین آفرینش را پشتیبان خود بدانیم، به شکست تجربه‌ى اردوگاه کمونیستى در دو دهه پیش، و شکست سیاست هاى به اصطلاح لیبرال دموکراسى غربى در حال حاضر - که نشانه‌هاى آن را در خیابان  هاى کشورهاى اروپائى و آمریکایی و گره‌هاى ناگشودنى اقتصاد این کشورها همه مى‌بینند - با چشم عبرت بنگریم. و بالاخره سقوط دیکتاتورهاى وابسته به آمریکا و همدست رژیم صهیونیستى در شمال آفریقا و بیدارى اسلامى در کشورهاى منطقه را فرصتى بزرگ بشماریم. ما می توانیم به ارتقاء "بهره‌ورى سیاسى جنبش عدم تعهد" در مدیریت جهانى بیندیشیم، می توانیم براى تحول در این مدیریت، سندى تاریخى تهیه کنیم و ابزارهاى اجرائى آن را فراهم نمائیم، می توانیم حرکت به سمت همکاری هاى مؤثر اقتصادى را طراحى و الگوهاى ارتباط فرهنگى میان خود را تعریف کنیم. بى‌شک تشکیل دبیرخانه‌ى فعال و پرانگیزه‌اى براى این تشکیلات، خواهد توانست به حصول این مقاصد کمکى بزرگ و پر تأثیر تقدیم کند.

بعد از پایان بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برای لحظاتی از جای خود بلند شده و به صورت ممتد ایشان را تشویق کردند. مقام معظم رهبری نیز پس از پاسخ به ابراز احساسات حضار، سالن اجلاس را ترک کردند.

/ 7 نظر / 79 بازدید

سلام دوست عزیز خسته نباشید بزرگ خدمت تو دوست عزیز امیدوارم همیشه موفق باشی....دوست من اگر یه وقت هیدر برای سایت و یا وبلاگ خود خواستید و یا لوگو و حتی بنر تبلیغاتی خواستید رو من حساب کنید . با این کار وبلاگ خود را هم زیبا و هم پر بازدیدتر کنید...با کمترین قیمت و بلاترین کیفیت منتظر حضورتان هستم با تشکـــــر HARDBOY2012 یا علی

بهشت رضا

سلام حماسه ای جدید در وبلاگ های ارزشی خان به بین افتتاح وبلاگ جامع رضوی با نام بهشت رضا برگزیده جنشواره رضوی نویسنده علی اسماعیلی

فرید

با عرض سلام و خسته نباشید از ظاهر وبلاگتان این طور به نظر می رسد که برای آن زحمت کشیده اید ما هم می خواهیم شما را در این زمینه یاری برسانیم شما یقینا محدودیت هایی که یک وبلاگ دارد را به خوبی می دانید با این حال بد نیست مجددا آنها را با هم مرور کنیم: وجود یک تبلیغ ناخواسته و نامربوط با محتوای وبلاگ محدودیت در قالب های وبلاگ نداشتن فضای مناسب برای قرار دادن فیلم و عکس و فایل و ... سخت بودن افزودن یک امکان ساده، مانند نظرسنجی،آمارگیر جدید و ... عدم پشتیبانی از امکانات پیشرفته تر با این حال راهی ساده برای حل تمامی این مشکلات وجود دارد تبدیل وبلاگ به سایت به آدرس سایت مراجعه کنید و مراحل را دنبال نمایید و ظرف 24 ساعت از تمامی این مشکلات برای همیشه خلاصی پیدا کنید موفق باشید 1150847229

مدینه فاضله

سلام باتشکر از تبادل لینک بیش از یکسال شما آدرس مدینه فاضله به http://nor12.ir/ تغیر کرد لطفا آدرس جدید را جای آدرس قبلی قرار دهید ومن الله توفیق.....

معبر سایبری فندرسک

سلام سید گل. این لینکو به اون آدم کور نشون بده بگو ایسناهم فتوشاپ میکنه؟ http://isna.ir/fa/imageReport/91062917983/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA#23

دفتر فرهنگی سازمان تبلیغات استان گلستان

با سلام و عرض خسته نباشيد به خدمت شما دوست و همسنگر گرامي به اطلاع شريفتان مي رسانيم که دفتر فرهنگي اداره کل سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان در نظر دارد به مناسبت فرارسيدن ايام مبارک دهه فجر مسابقه اي را تحت موضوع ياد شده برگزار کند لذا بدين وسيله از کليه عزيزان علاقه مند در وبلاگ نويسي جهت ثبت نام دعوت به عمل مي آيد جهت کسب اطلاعات بيشتر به وب گفتان ديني استان گلستان مراجعه کنيد . يا علي . التماس دعا

فاطمه سادات

سلام عليكم. وبلاگ بسيار بامحتوايي داريد برادر. اجركم عندالله